Kính gửi Quý Khách hàng!

Kể từ 08h30 ngày 14/06/2021, NTO điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được lên đơn từ 08h30 ngày 14/06/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá mới:

1 NDT =3789VNĐ.

Trân trọng thông báo!

BQT NamTrungOrder.Com

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TĂNG TỶ GIÁ NGÀY 26/12/2020

Kính gửi Quý Khách hàng!

Kể từ 00h00 ngày  26/12/2020, NHTQ điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được lên đơn từ 00h00 ngày 26/12/2020 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá:

1 NDT =3789VNĐ.

Trân trọng thông báo!
BQT NHTQ