Kính gửi Quý Khách hàng!

Kể từ 08h30 ngày 14/06/2021, NTO điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được lên đơn từ 08h30 ngày 14/06/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá mới:

1 NDT =3789VNĐ.

Trân trọng thông báo!

BQT NamTrungOrder.Com

Thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 14/10/2020