Kính gửi Quý khách hàng!

Kể từ 00h00 ngày 30/09/2022, Namtrungorder điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.
Theo đó, tất cả các đơn hàng được lên đơn từ 00h00 ngày 30/09/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá:
1NDT = 3599VNĐ

Trân Trọng!
BQT Namtrungorder

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIẢM TỶ GIÁ NGÀY 30/10/2020