Kính Gửi Quý Khách Hàng!

Kể từ 00h00 ngày 09/11/2021, Namtrungorder điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.
Theo đó, tất cả các đơn hàng được lên đơn từ 00h00 ngày 09/11/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá:
1 NDT = 3855 VNĐ

Trân trọng thông báo!
BQT Namtrungorder

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TĂNG TỶ GIÁ NGÀY 17/10/2020

Kính gửi Quý Khách hàng!

Kể từ 00h00 ngày 17/10/2020, NHTQ điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được lên đơn từ 00h00 ngày 17/10/2020 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3610VNĐ.

Trân trọng thông báo!
BQT NHTQ

Bài viết cùng chuyên mục