Kính Gửi Quý Khách Hàng!

Kể từ 00h00 ngày 09/11/2021, Namtrungorder điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.
Theo đó, tất cả các đơn hàng được lên đơn từ 00h00 ngày 09/11/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá:
1 NDT = 3855 VNĐ

Trân trọng thông báo!
BQT Namtrungorder